Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

 ANA SAYFA              HAKKIMIZDA              HİZMETLERİMİZ              İSTANBUL SMMM ODASI               TÜRMOB               İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSTANBUL REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

 DUYURULAR

Ticari Defterlerin Tasdiki ve Belgelerde bulunması zorunlu bilgiler

Ticari Defterlerin Tasdiki  ve  Ticari Mektup - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilere İlişkin Açıklama

Ticari defterlerin tasdikine  ve 01.01.2014 tarihinden itibaren uygulama zorunluluğu  başlayan 'Ticari Mektup ve Belgelerde Bulunması Gereken Bilgilere' ilişkin hatırlatma.

1. Ticari Defterlerin Tasdiki

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinin 3. fıkrası uyarınca açılış onayı yapılması gereken  ticari defterler,   fiziki ortamda tutulan;

  • Yevmiye Defteri
  • Defter-i Kebir
  • Envanter Defteri
  • Pay Defteri
  • Yönetim Kurulu Karar Defteri
  • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  olup,

Bu defterlerin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar ( hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için aralık ayı içinde )  notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Kapanış onayı ise ; yönetim kurulu karar defteri için izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar, yevmiye defteri için ise izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılır.

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde ise  defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterler veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek ve  yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşecektir.

2. Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Bulunması Gerekli Bilgiler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 39. maddesinin 2. fıkrasında tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterileceği , tüm bu bilgilerin şirketin internet sitesinde de yayımlanacağı, bu sitede ayrıca anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanun ‘un “Yürürlük”  başlıklı 1534. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bu hükümler  01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bu yükümlülüğe uymamanın idari para cezası 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca 2014  hesap dönemi için  2.240 TL ‘dır. 

 


                                       


BEDRETTİN İPEKLİ - SMMM

Adres:
     Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No. 2347 Okmeydanı Şişli / İSTANBUL
Tel:           0 212 - 320 95 24
Faks:
        0 212 - 320 95 24
E-Posta:  muhasebe@canmuhasebe.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.canmuhasebe.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com